Yönetim Kurulu

Başkan 
Prof. Dr. Davut Güven
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin
Genel Sekreter 
Doç. Dr. Kadir Bakay
Sayman 
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun
Üye
Dr. Öğr.Üyesi Sabri Çolak
Prof. Dr. Süleymen Güven
Doç. Dr. Engin Yurtçu
Bizi Takip Edin!