Yönetim Kurulu

Başkan 
Doç. Dr. Davut Güven
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin
Genel Sekreter 
Doç. Dr. Kadir Bakay
Sayman 
Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Alanya Tosun
Üye
Dr. Öğr.Üyesi Sabri Çolak
Prof. Dr. Müge Harma
Prof. Dr. Osman Fadıl Kara
Denetleme Kurulu
Prof. Dr. Cazip Üstün
Prof. Dr. İdris Koçak
Öğr. Gör. Ayşe Zehra Özdemir
Bizi Takip Edin!